ΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε 

Γαλατάς Ν. Κυδωνίας Χανιά

Οδός Λιτσάκιδων 73100

Τηλ. επικοινωνίας fax.2821033963

κιν.6947271977-6945144877

Αυτός είναι ο τόπος για τις πληροφορίες των επαφών σας -κυρίως χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Η συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες επαφής για κάθε άτομο που εμπλέκεται σε αυτό το project.

Ανατροφοδότηση

Ανατροφοδότηση

Ανατροφοδότηση