Νέα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014 της Ανώνυμης εταιρείας ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ ΑΜΑΕ 51991/73/Β/02/20

2015-07-08 07:35
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΧΡ 2014 ΧΡ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ     ΧΡ 2014 ΧΡ 2013         ΑΞΙΑ ΚΤΗΣHΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α,ΙΔΙΑ...

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»

2015-07-08 07:33
1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Δεν έγιναν 2.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα  αρχικά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία  που προσδιόρισε η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 & εν...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ

2015-07-08 07:31
Στα Χανιά σήμερα 30/06/2015 ημέρα  Τρίτη & ώρα 8,30 μ.μ. συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» στα γραφεία αυτής στο Γαλατά Ν Κυδωνίας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τον νόμο αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής...

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

2015-06-26 08:20

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

2015-03-24 13:19
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31,12,2013.pdf (817935)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2015-01-09 21:04
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»    Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στο Δήμο Νέας Κυδωνίας ανωνύμου εταιρείας με την...

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2013-07-24 09:59
isologismoslitsaki.pdf (816,8 kB)