ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2015-01-09 21:04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στο Δήμο Νέας Κυδωνίας ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλεί τα μέλη και μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την 11-3-2015 και ώρα 20.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας, στη Νέα Κυδωνία Χανίων με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να επεκταθεί η δραστηριότητα της εταιρείας στις εξής δραστηριότητες. 

 

Στο άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας θα προστεθεί παράγραϕος 5 η οποία θα έχει ως εξής: Παρ 5: Αντικείμενο της εταιρείας μπορεί να είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, στον τομέα των οδικών μεταϕορών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η διαμετακόμιση αγαθών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ με ϕορτηγά ή άλλα οχήματα, με οδηγό ιδιοκτήτη οχήματος ή μισθωτό, ή μη ιδιοκτήτη, η διαμεσολάβηση στην παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση και εμπορία βιοκαυσίμων και άλλων προιόντων βιομηχανικής ή γεωργικής παραγωγής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΑ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 8-1-2015 ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ Δ.Σ ΤηΝ ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ,Σ ΗΤΟΙ Α)ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β)ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ) ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ: 1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στο Δήμο Νέας Κυδωνίας ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλεί τα μέλη και μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την 21-1-2015 και ώρα 20.00 μμ στα γραϕεία της εταιρείας, στη Νέα Κυδωνία Χανίων με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να επεκταθεί η δραστηριότητα της εταιρείας στις εξής δραστηριότητες. Στο άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας θα προστεθεί παράγραϕος 5 η οποία θα έχει ως εξής: Παρ 5: Αντικείμενο της εταιρείας μπορεί να είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, στον τομέα των οδικών μεταϕορών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η διαμετακόμιση αγαθών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ με ϕορτηγά ή άλλα οχήματα, με οδηγό ιδιοκτήτη οχήματος ή μισθωτό, ή μη ιδιοκτήτη, η διαμεσολάβηση στην παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση και εμπορία βιοκαυσίμων και άλλων προιόντων βιομηχανικής ή γεωργικής παραγωγής. 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληϕθεί την 18-3--2015 και ώρα 20.00 μμ στα γραϕεία της εταιρείας.